Scoala de Arte si Maniere

Școala de Arte și Maniere

Scoala de Arte si Maniere

„Punând accentul pe arte, dezvoltare personală şi cultură generală, Şcoala de Arte şi Maniere îşi doreşte să insufle cursanţilor săi, copii şi adolescenţi, dorinţa de a-şi dezvolta constant interesele şi potenţialul înnăscut prin programe educative inovative şi prin lectori dedicaţi procesului de educare continuă şi pregătirii copiilor pentru a deveni adulţi încrezători şi asertivi, competenţi profesional şi responsabili social.”

Preluând tradiţia, experienţa şi misiunea Fundaţiei Calea Victoriei şi beneficiind de un corp de lectori formaţi atât în România cât şi în străinătate, Şcoala de Arte şi Maniere îşi propune să contribuie prin cursurile, atelierele, evenimentele şi conferinţele oferite la formarea şi dezvoltarea personală şi intelectuală a cursanţilor săi, copii şi adolescenţi.

Noutatea demersului nostru nu este curricula de ateliere şi conferinţe ca alternativă la sistemul educaţional românesc, ci abordarea unitară şi interdisciplinară a procesului de învăţare şi formare personală, preluând într-o anumită măsură modelul pedagogic promovat de instituţiile muzeale şi de cultură din Europa şi din România. Modelul pedagogic pe baza căruia ne structurăm programa combină un mesaj academic puternic documentat, transmis într-o manieră interactivă, lucrând pe principiul asocierilor creative între resursele disponibile şi tematica abordată, adaptând conţinutul de la lecţie la lecţie în funcţie de grupa de vârstă, starea de spirit şi dinamica necesitaţilor grupului, pentru a stimula şi îmbogăţi bagajul informaţional atât la nivel teoretic cât şi vizual şi intuitiv.

Şcoala de Arte şi Maniere pune accentul pe evoluţia personală şi descoperirea potenţialului individual al copiilor şi adolescenţilor, oferindu-le o programă integrată şi interdisciplinară de cursuri teoretice şi practice care adresează un spectru complet de discipline şi grupe de vârstă. Curricula noastră combină cursurile teoretice şi de cultură generală şi atelierele practice şi de creaţie cu vizitele în muzeele bucureştene, plimbările educative prin parcurile şi zonele istorice ale oraşului, mizând pe construirea culturii vizuale şi informaţionale a cursanţilor şi fundamentarea abilitaţilor lor creative, intelectuale şi sociale.

În comparaţie cu alte demersuri similare, încercam să împărtăşim background-ul nostru cultural şi să folosim la maximum potenţialul educaţional al Bucureştiului, profitând de toate resursele puse la îndemâna noastră de către comunitatea din care facem parte. La rândul nostru încercăm să contribuim la conturarea şi cimentarea unui climat social sigur, caracterizat de normalitate şi decenţă în conduita morală şi profesională, de responsabilitatea socială, atitudine fair-play şi respect faţă de diversitate.

Întreţinând acest climat pozitiv, ne dorim să ne inspirăm cursanţii şi să le oferim modele comportamentale valide, interesante şi competente care să ajute copiii şi adolescenţii să-şi hrănească talentele native şi să se auto-descopere. Prin manierea de predare şi abordările pedagogice ale lectorilor vom încerca să le cultivăm celor mici capacitatea de a alege singuri acele valori care le vor conferi libertatea şi siguranţa de a acţiona în orice situaţie cu consideraţie, bun simţ, respect şi umanitate.

Silvia Timofte, Director “Scoala de Arte si Maniere”

Adresa Scolii de Arte si Maniere – str. Stefan Mihaileanu 28 B, ap 2, interfon 2

Leave a Reply