Conferință SOS Satele Copiilor România

Conferința dedicată închiderii proiectului „Rolul organizaţiilor neguvernamentale în îngrijirea alternativă a copiilor – Investiţie comună în calitate”

Asociaţia SOS Satele Copiilor România și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) au organizat în data de 20 aprilie 2016 conferinţa de închidere a proiectului „Rolul organizaţiilor neguvernamentale în îngrijirea alternativă a copiilor – Investiţie comună în calitate”.  Evenimentul  a  avut  loc  la  Hotel  Ibis  Parlament  și  s-a  bucurat  de  prezența reprezentanților autorităților publice centrale și locale și ai organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale adresate copiilor și familiilor acestora.

La eveniment au luat cuvântul d-na Elena Tudor, Director Autoritatea Națională pentru Protecția  Drepturilor  Copilului  și  Adopție,  d-na  Diana  Podaru,  Director  general  interimar Asociația SOS Satele Copiilor România,  d-na Daniela Gheorghe, Director Executiv FONPC, d- nul Adrian Vintilescu, Director General al DGASPC Buzău și d-na Sissel Aarak, Director Dezvoltare Programe Asociația SOS Satele Copiilor Norvegia.

Cu această ocazie, au fost prezentate rezultatele proiectului și a fost lansat documentul de poziție dezvoltat în urma a 8 întâlniri regionale care au avut loc în București, Bacău, Ploiești, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Râmnicu Vâlcea și s-au bucurat de prezenta reprezentanților a 48 de autorități publice locale și centrale și a 68 de organizații neguvernamentale furnizoare de servicii sociale.

Documentul  de  poziție  poate  fi  găsit  pe  pagina  web  dedicată  proiectului   https://www.sos- satelecopiilor.ro/pe-cine-ajutam/proiecte/rolul-organizatiilor-neguvernamentale-ingrijirea- alternativa-copiilor/  și  va  fi  diseminat  la  nivelul  Eurochild,  Consiliului  Europei  si  Comisia Europeană.

Extras din Documentul de poziție:

Performanță și calitate în furnizarea serviciilor sociale

Asigurarea performanței și calității în furnizare serviciilor sociale se poate realiza prin:

  1. alocarea de resurse umane și materiale pentru capacitarea autorităților publice locale. crearea în bugetele locale a unei linii distincte pentru servicii sociale
  2. acces egal  și nediscriminatoriu  al furnizorilor  publici si privați  la  fonduri publice pentru furnizarea de servicii sociale prin proceduri transparente și competitive de achiziționare/contractare de servicii sociale
  3. mplementarea la nivel național a modalităților de finanțare a furnizorilor privați de servicii sociale
  4. creșterea capacității de monitorizare și evaluare a calității serviciilor sociale
  5. asigurarea unei ”vizibilități” mai mari a funizorilor privați de servicii sociale

Leave a Reply