Forumul European al Obezităţii, la Bucureşti în perioada 16 – 18 octombrie

EPODE International Network (EIN) și Fundaţia PRAIS, inițiatoarea mişcării naționale „Şi eu trăiesc sănătos!” – SETS organizează în perioada 16-18 octombrie, la Bucureşti, Forumul European al Obezităţii.

Philippe Roux, Şef de unitate, DG pentru Sănătate şi Consumatori, Comisia Europeană, Dr. Jean-Michel Borys, Director EPODE International Network, Dr. Joao Breda, Manager Program Nutriţie, Activitate Fizică şi Obezitate, Biroul Regional al OMS pentru Europa, vor fi printre vorbitorii de la Forum. Acestora li se vor alătura experţi români, precum Prof. Dr. Nicolae Hâncu, Preşedintele Consiliului Ştiinţific SETS şi Gabriela Szabo – campioană olimpică la atletism.

“Este o mare oportunitate pentru Programele Bazate pe Comunitate și pentru numeroşii factori de decizie ai acestora de a partaja bune practici, a propune soluţii, a-şi asuma angajamente în ceea ce priveşte obezitatea şi problemele asociate. Se estimează că vor participa la eveniment peste 15 de Programe Bazate pe Comunitate din Europa, împreună cu peste 100 de profesionişti, cercetători de top, reprezentanţi guvernamentali şi factori de decizie din mediul privat, care şi-au asumat un angajament în ceea ce priveşte prevenirea obezităţii”, a declarat Armando Barriguete, Preşedinte EPODE International Network.

Primele două zile vor fi dedicate sesiunilor de lucru, urmate de o sesiune plenară pe 18 octombrie care va reuni experţi internaţionali şi locali.

„În timpul sesiunii plenare, participanții vor obţine informații cu privire la prevenirea obezității, rolul Programelor Bazate pe Comunitate în reducerea inegalităţilor din domeniul sănătăţii, aspecte legate de dezvoltarea durabilă și despre Parteneriatele Public-Privat”, a declarat Silvia Bucur, Președinte Fundația PRAIS.

EPODE International Network – EIN este o organizaţie nonguvernamentală şi non-profit, a cărei misiune este reducerea prevalenţei obezităţii prin strategii durabile bazate pe Programe Bazate pe Comunitate.

Fundaţia PRAIS înființată acum 10 ani de către PRAIS Corporate Communications, are ca misiune promovarea stilului de viață sănătos, a accesului la educație, grijei față de natură și a economiei sustenabile prin programe naționale bazate pe comunitate.

Leave a Reply