Die Biene Maja Kindergarten: sistemul Pyramide asigură asimilarea cunoștințelor de limbă germană la nivel nativ

Die Biene Maja oferă o alternativă la sistemele educaționale clasice din România

București, 23 iulie: Die Biene Maja Kindergarten oferă predare în limba germană la nivel de limbă maternă folosind un sistem educațional unic în București, Pyramide. Programa Die Biene Maja urmărește conceptul dezvoltat de Institutul Pedagogic Cito din Germania, una dintre cele mai mari companii din lume specializate în testarea și măsurarea potențialului cognitiv. Pyramide a fost gândit special pentru a facilita învățarea limbii germane de către non-nativii din Germania, printr-o metodă care să le permită acestora atingerea unui nivel de fluență echivalent nativilor.

“Învățarea unei limbi străine, încă din copilărie, reprezintă un avantaj major în dezvoltarea educațională și personală a unui copil. La Die Biene Maja activitatea didactică este structurată piramidal, iar proiectele educaționale planificate la nivel lunar asigură cele mai bune rezultate în învățarea limbii germane la același nivel cu un vorbitor nativ”, a declarat Despina Hoinaru, Director General Die Biene Maja Kindergarten.

Studii recente demonstrează că elevii care au învățat din perioada preșcolară cel puțin o limbă străină la nivel de limbă maternă ajung să aibă rezultate mult mai bune în timpul școlii, față de colegii lor care cunosc doar limba maternă. De asemenea, învățarea unei limbi străine în timpul primilor ani de viață duce la dezvoltarea memoriei, a procesării informației și a capacității de a ține un discurs.

Sistemul Pyramide urmărește 4 etape principale în parcurgerea temelor:
1. Orientarea – crearea unei relații de încredere între elev și educator și observarea capacității copilului de acumulare a cunoștințelor;
2. Exemplificarea – învățarea concretă a noțiunilor prin folosirea celor 5 simțuri și raportarea în spațiu și timp;
3. Extinderea – are la bază învățarea abstractă prin aplicarea noțiunilor acumulate în experiențe personale;
4. Aprofundarea noțiunilor învățate în etapele precedente prin aplicarea lor în noi contexte.

Aceste metode ajută copiii să-și dezvolte aptitudinile în citit, scris, dar și înțelegerea noțiunilor abstracte cum sunt conceptele lingvistice. Acest sistem inovator se bazează pe crearea unei scheme metodologice cu scopul de a structura modul de învățare a copiilor mizând pe experiențe personale, senzoriale, interactivitate și maximizarea capacității de acumulare a cunoștințelor raportate la fiecare etapă de creștere și dezvoltare. Diferența principală față de metodele tradiționale de predare este tocmai principiul imersiunii. Copilul este “scufundat” într-o adevărată “baie de limbă germană” iar învățarea acesteia reproduce maniera în care copilul acumulează limba maternă, fără însă a fi necesar ca părinții lui să o vorbească.

“Cei mici sunt foarte receptivi, astfel, este de remarcat faptul că cei care provin din familii mixte ajung să stăpânească perfect limbile ambilor părinți datorită faptului că le aud și le vorbesc de la vârste fragede. Dacă cel mic își petrece cea mai mare parte a timpului într-un mediu în care germana este vorbită în permanență, acest lucru îl va ajuta ca, până la vârsta de 6 ani, să ajungă să atingă un nivel înalt de fluență. De asemenea, chiar dacă niciunul dintre părinți nu este vorbitor de limba germană, acesta nu reprezintă un impediment în procesul de învățare. Pornind de la contextul multicultural al viitorului copiilor noștri, stăpânirea la nivel matern a limbii germane crează un avantaj competitiv enorm. Vorbim aici nu doar de viitoarea viață profesională a copiilor, ci și de accesul nemijlocit la întreaga cultură și civilizație a spațiului germanofil”, a adăugat Despina Hoinaru, Director General Die Biene Maja Kindergarten.

Despre Die Biene Maja
Die Biene Maja este o instituție de învățământ preșcolar cu predare în limba germană la nivel matern din București. Conținutul didactic urmărește conceptul educațional „Pyramide ©” dezvoltat de Institutul Pedagogic Cito (Germania). “Pyramide” facilitează învățarea limbii germane astfel, până la vârsta de 6 ani, copilul ajunge să atingă un nivel înalt de fluență echivalent cu cel al unui nativ.
Die Biene Maja Kindergarten a educat deja cu success patru generații de absolvenți care au fost admiși, în urma unui examen în limba germană, la Colegiul German Goethe din București, singura școală de tradiție cu predare în limba germană la nivel matern.
Pentru informații suplimentare vizitati site-ul: http://www.bienemaja.ro

Leave a Reply